Kamis, 30 Januari 2014

(Bhs. Jawa) Sinopsis: Langit Abang

Langit abang
                                                                                                                        Jaya Baya No.5
                                                                                                                        Minggu V
                                                                                                                        September 2012
            Esuk kuwi, Desa Ringin Surup geger amarga ana sing dadi kurban rajapati. Tambur arep ndelok sapa dheweke, nanging Jlitheng kandha ngenteni polisi dhisik yen Tambur ora kepengin keserempet perkara iki. Parlan yo wis lapor nang pihak berwajib.
            Yen diselok saka sandhang panganggone, kurban rajapati kuwi wong wadon. Kedaden rajapati kuwi diduga watara mau bengi tengah wengi. Sing berwajib teka, para warga Desa Ringin Surup sajak ora pangling sing dadi kurban kuwi, Rina, anake mantan kades. Mantan Lurah sabojone langsung semaput bareng krungu yen anake tiwas.
            Senajan pihak Kepolisian during netepake sapa tersangkane, Tambur kandha yen sepedha motore Mbak Rina kuwi ana omahe Mas Lambang. Dadi bisa wae Mas Lambang sing dadi tersangka. Nanging, wetara Polisi nakoni Wartawan kuwi (Mas Lambang), ora ditemokake tandha-tandha yen wartawan kuwi sing gawe rajapati.
            Banjur didelok handphoneipun Mbak Rina sing ditemokake, ana SMS saka pacaripun Mbak Rina, Hendra sing ngajak sapetemon. Mbak Rina ngeteni ana protelon sawetane pasar. Polisi kuwi mesem sawise mbukaki HP-ne kurban. Lan  njaluk nang omahe Hendra.
            Hendra kaget weruh wartawan kuwi teka omahe. Dheweke banjur ngomong yen ora ngerti perkara kuwi. Padahal, Lambang during nakoni apa-apa. Polisi kang ngrungokake saka sanjabane omah wis bisa gawe dudutan, ya Hendra kuwi sing gawe rajapati.


(Sintya Chalifia Azizah)


0 komentar:

Posting Komentar

Translate